Для начала прохождения квеста вводим пароль

https://www.pravmissia.ru/kak-nazyvalsya-gorod-angelu-kotorogo-gospod-skazal-chto-on-ni-xoloden-ni-goryach/